ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

>>> Funcţionarii din cadrul Primăriei CRISAN

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Primar: MUNTEANU ILIE
Viceprimar: TROFIM AURORA
Secretar: OPRIŞAN DANIELA CORINA

Consiliul Local al Comunei CRISAN

Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei CRISAN

Lista funcţiilor, salariilor de baza, sporurilor din cadrul U.A.T. Crisan, judeţul Tulcea, stabilite conform Legii-cadru Nr.153/2017 privind salarizarea personalului plâtit din fonduri publice

Nr Nume Prenume Funcţia Funcţionar Public Compartiment /Serviciu
1 ARTEM LUCIAN INSPECTOR SUPERIOR da COMPARIMENT URBANISM -CADASTRU
2 DANILOV EMIL REFERENT SUPERIOR da COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE
3 MACARENCU DANIELA REFERENT ASISTENT da COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
4 CACENCU DORU MUNCITOR CALIFICAT nu COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
5 IACOVICI CARMEN GUARD nu COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
6 IACOVICI RODICA REFERENT SUPERIOR da COMPARTIMENT BUGET-CONTABILITATE
7 MOISA LIUBA INSPECTOR ASISTENT da COMPARTIMENT BUGET-CONTABILITATE, TAXE SI IMPOZITE
8 IVANOV VALENTIN REFERENT treapta I nu COMPARTIMENT CULTURA
9 GHERMAN LUCICA BIBLIOTECAR da COMPARTIMENT CULTURA
10 IACOVICI I VALERI REFERENT SUPERIOR da COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL
11 SIMIONCENCU DENISA ANAMARIA REFERENT ASISTENT da COMPARTIMENTULUI STARE CIVILA, RESURSE UMANE SI REGISTRATURA


Din totalul de 8 funcţionari publici:
3 au studii superioare;
7 au absolvit cursuri de specialitate în domeniul în care activează;
  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate