ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

harta site: Administrație >>> Secretar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Secretarul Comunei CRISAN, dna OPRIŞAN DANIELA CORINA


OPRIŞAN DANIELA CORINA


Profesia de baza: Jurist
Nivelul studiilor: Master
(Universitatea Danubius - Galati )


 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţiiIn conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica – republicata, aducem la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ ce urmeaza a fi supus dezbaterii Consiliului Local Crisan:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de "Cetatean de onoare al comunei Crisan" nr.1/05.07.2019

Proiectul de act normativ, insotit de referatul de aprobare este publicat astazi, 05.07.2019, pe site-ul propriu www.primariacrisan.paginadestart.com si afisat la avizierul Primariei comunei Crisan, fiind supus dezbaterii publice.
Termenul limita pana la care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare este de 25.07.2019.
Propunerile, sugestiile si opiniile pot fi depuse la registratura Primariei Crisan, persoana de contact dna. Moisa Liuba sau transmise prin:

  • Posta la adresa Primaria Crisan, str. Principala, nr.378, cod postal 827060, Crisan, jud. Tulcea ;
  • Fax la nr. 0240.547.026 ;
  • E-mail la adresa : primariacrisan@gmail.com;

>>> Proiect de HotărârePublicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 21-11-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 26-11-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 13-03-2019 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 13-03-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 21-11-2018 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 13-03-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 21-11-2018 - Plăţi restante;

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate