ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

harta site: Administrație >>> Viceprimar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Viceprimarul Comunei CRISAN, dna TROFIM AURORA


TROFIM AURORA, 53 de ani


Profesia de baza: Asistent medical
Nivelul studiilor: Şcoală postliceală
(SCOALA POSTLICEALA SANITARA - TULCEA)


Formaţiunea politică: PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţiiIn conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica – republicata, aducem la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ ce urmeaza a fi supus dezbaterii Consiliului Local Crisan:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de "Cetatean de onoare al comunei Crisan" nr.1/05.07.2019

Proiectul de act normativ, insotit de referatul de aprobare este publicat astazi, 05.07.2019, pe site-ul propriu www.primariacrisan.paginadestart.com si afisat la avizierul Primariei comunei Crisan, fiind supus dezbaterii publice.
Termenul limita pana la care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare este de 25.07.2019.
Propunerile, sugestiile si opiniile pot fi depuse la registratura Primariei Crisan, persoana de contact dna. Moisa Liuba sau transmise prin:

  • Posta la adresa Primaria Crisan, str. Principala, nr.378, cod postal 827060, Crisan, jud. Tulcea ;
  • Fax la nr. 0240.547.026 ;
  • E-mail la adresa : primariacrisan@gmail.com;

>>> Proiect de HotărârePublicate recent:


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 21-11-2018 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 26-11-2018 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 13-03-2019 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 13-03-2019 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 21-11-2018 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 13-03-2019 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 21-11-2018 - Plăţi restante;


 

Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2013        HOTARAREA Nr.6 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013

             Pentru beneficiarii de ajutor social , avand in vedere, prevederile art.6 alin.(7),(8) si (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.28 alin.(2) si (3) din HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, se stabilesc urmatoarele:

      -Lucrari de curatenie in cele trei sate;
      -Lucrari de indiguiri si intretinere diguri impotriva inundatiilor;
      -Lucrari de reparatii si intretinere la scolile din comuna;
      -Lucrari de reparatii la dispensarele comunale;
      -Lucrari de intretinere drumuri comunale;
      -Lucrari de transport, taiat, depozitat lemne la scoli, gradinite si Primarie;
      -Lucrari de reparatii si intretinere la biserici si cimitire;
      -Activitati de ajutorare a persoanelor in varsta din cele trei sate (dezapeziri, carat lemne de foc,carat apa potabila).

Activitatile enumerate mai sus se vor desfasura pe parcursul anului 2013.p1-  admin, 03-04-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate