ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

harta site: Economie >>> Investitii

  Investitii Infrastructura Industria şi comerţul Mediul de afaceri Instituţii publice, Servicii locale Societatea civilă, ONG-uri Agricultura  

       Situatii Investitii Locale  ultima actualizare:...niciodata!

Nr
Crt
Investitie Stadiu Valoare Sursa Termen Observatii
1 Canalizare menajera cu statie de epurare in loc. Caraorman SF+PT 15.842.000 - -
2 Canalizare menajera cu statii de epurare in loc. Mila 23 SF+PT 4.741.000 - -
3 Construire canalizare menajera in sistem centralizat si statie tratare ape uzate in loc. Crisan Executie lucrari - realizat 90% 4.294.000 OG 7/2006 (buget stat) 30.10.2012
4 Extindere retele alimentare cu apa in loc. Caraorman SF+PT 4.403.000 - -
5 Extindere retele alimentare cu apa si canalizare menajera in loc. Crisan, mal stang SF+PT 7.825.000 - -
6 Modernizare strazi in loc. Caraorman SF+PT 4.892.000 - -
7 Modernizare strazi in loc. Crisan Executie lucrari - realizat 20% 5.974.000 Buget local 18.11.2013
8 Modernizare strazi in loc. Mila 23 SF+PT 2.214.000 - -
9 Plan urbanistic general Procedura de achizitie in curs 40 Buget local -
10 SF- Construire Dispensar medical Crisan Procedura de achizitie in curs 15 Buget local -


 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate