ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Crisan: Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Bugetul comunei Crișan, județul Tulcea rectificat la 20 dec 2012 - hotărârea nr 35 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
2 Bugetul comunei Crișan, județul Tulcea rectificat la 20 dec 2012 - dispozitia nr 149 - virare credite bugetare 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
3 Bugetul comunei Crișan, județul Tulcea rectificat la 20 dec 2012 - comunicari ANAF 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
4 Bugetul comunei Crișan, județul Tulcea rectificat la 20 dec 2012 - situații 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
5 HOTARAREA Nr.14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crisan pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
6 Anexe la H.C.L. nr.14 din 26.03.2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate