ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Registrul datoriei publice locale

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Crisan: Registrul datoriei publice locale

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Registrul datoriei publice locale directe 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
2 conventia de imprumut nr 607754/22-03-2013 si copie dupa registrul datoriei publice locale 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136847880014-05-2013
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate