ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

harta site: Organizare >>> Asistenţă Socială

  Organigramă Urbanism Starea Civilă Asistenţă Socială Achiziţii Publice Taxe şi Impozite Registru Agricol  

 

RAPORT DE ACTIVITATE al asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in semestrul II - 2012       

    In perioada iulie-decembrie 2012 cei trei asistenti personali,angajati ai institutiei noastre cu contracte de munca pe perioada determinate, au desfasurat urmatoarele activitati:

  1. au prestat pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in programul individual de recuperare si de integrare sociala a persoanei cu handicap grav, in cazul existentei unui astfel de program;
  2. au tratat cu respect, buna credinta si intelegere persoana cu handicap grav si nu au  abuzat fizic,  psihic si moral de starea de incapacitate in care se afla aceasta ;
  3. au sesizat Compartimentul de Asistenta Sociala, daca a fost cazul, modificarile survenite in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav, de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege;
  4. au intocmit in a doua jumatate a anului 2012 un raport de activitate, avizat de personalul din cadrul Compartimentul de Asistenta Sociala, raport ce a fost adus la cunostinta persoanei cu handicap grav, sub semnatura acesteia sau dupa caz al reprezentantului legal.

    Mentionam ca in perioada iulie – decembrie  2012 nu au existat solicitari de inlocuire a asistentului personal si nici incetari de activitate.p1-  admin, 03-04-2013   

 

ajutoare de urgență        HOTARAREA Nr. 7 Privind stabilirea cuantumului ajutorului de urgenta ce poate fi acordat in cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001p2-  admin, 03-04-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate