ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Crisan: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului sectiunii de functionare inregistrat la sfarsitul anului 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
2 HOTARAREA Nr. 3 privind evaluarea peformantelor profesionale individuale ale Secretarului comunei Crisan pe anul 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
3 HOTARAREA Nr. 4 privind functionarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2013-2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
4 HOTARAREA Nr. 5 Privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
5 HOTARAREA Nr.6 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
6 HOTARAREA Nr. 7 Privind stabilirea cuantumului ajutorului de urgenta ce poate fi acordat in cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
7 HOTARAREA Nr. 9 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Crisan, judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
8 HOTARAREA Nr. 10 privind stabilirea unor criterii si norme locale de acordare a ajutoarelor de urgenta conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
9 HOTĂRÂREA nr. 11 din 26.02.2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 390.960 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiar 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
10 HOTARAREA Nr. 12 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada martie – mai 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
11 HOTARAREA Nr. 13 privind aprobarea achiziționării în condițiile legii, a serviciilor si activităţilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, necesare comunei Crisan, jud.Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
12 HOTARAREA Nr.14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Crisan pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
13 Anexa nr.1 la H.C.L. nr.14 din 26.03.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
14 HOTARAREA Nr. 15 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al SC Apa si Canal Crisan SRL 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
15 STAT DE FUNCTII 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
16 ORGANIGRAMA COMUNEI CRISAN 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
17 HOTARAREA Nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 in comuna Crisan, judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
18 Anexa nr.1 La HCL nr.2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
19 Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
20 Anexa nr. 3 la HCL Nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
21 Anexa nr. 4 la HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
22 Anexa nr.5 la HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
23 Anexa nr. 6 la HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
24 Anexa nr. 7 la HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
25 Anexa nr. 8 La HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
26 Anexa nr. 9 la HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
27 Anexa nr. 10 La HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
28 Anexa nr.11 La HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
29 Anexa nr.12 la HCL nr. 2/09.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
30 HOTARAREA Nr. 8 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Crisan, judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
31 Anexe la HCL nr. 8 din 29.01.2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136493640003-04-2013
32 Hotararea nr 11 din 26.02.2013 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 390.960 lei 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136623240018-04-2013
33 HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2012 2013 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 136977480029-05-2013
34 HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea contului de executie al bugetului com. Crisan pe trim I / 2013 2013 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 136977480029-05-2013
35 HOTARAREA NR. 19 privind indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul art.1 din HCL Crisan nr.53/30.11.2009 2013 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 136977480029-05-2013
36 HOTARAREA NR. 18 privind inventarierea in domeniul public al com. Crisan si dare in administrare catre Consiliul Judetean Tulcea 2013 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 136977480029-05-2013
37 HOTARAREA Nr. 20 din 24.05.2013 privind acordul de principiu pentru preluarea platformei situata in comuna Crisan, judetul Tulcea in suprafata de 10,18 ha 2013 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 137141640017-06-2013
38 HOTARAREA Nr. 21 din 24.05.2013 privind Regulamentul pentru stabilirea procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta publica a proiectelor si actelor administrative cu caracter normativ 2013 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 137141640017-06-2013
39 HOTARAREA Nr. 22/24.05.2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2013 2013 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 137141640017-06-2013
40 HOTARAREA Nr.23/24.05.2013 privind situatiile financiare ale SC Apa si canal Crisan SRL pe anul 2012 2013 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 137141640017-06-2013
41 HOTARAREA Nr. 24/24.05.2013 privind aprobarea proiectului Siera 1 - Implementarea la nivelul judetului Tulcea a sistemului informatic integrat "Registrul Agricol Electronic" 2013 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 137141640017-06-2013
42 HOTARAREA Nr. 61 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada decembrie 2013-ianuarie-februarie 2014 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
43 HOTARAREA Nr. 62 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 in comuna Crisan, 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
44 Anexa nr.1 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
45 Anexa nr.2 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
46 Anexa nr.3 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
47 Anexa nr.4 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
48 Anexa nr.5 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
49 Anexa nr.6 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
50 Anexa nr.7 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
51 Anexa nr.8 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
52 Anexa nr.9 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
53 Anexa nr.10 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
54 Anexa nr.11 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
55 Anexa nr.12 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
56 Anexa nr.13 la HCL nr.62/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
57 HOTARAREA Nr. 63 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
58 Anexe la H.C.L. Crisan nr.63/18.12.2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
59 HOTARAREA Nr. 64 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
60 HOTARAREA Nr. 65 privind aprobarea contului de executie al bugetului imprumuturilor interne 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
61 HOTARAREA Nr. 66 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii Gimnaziale Crisan, pe luna noiembrie 2013 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
62 HOTARAREA Nr. 67 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2014 2013 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 138956400013-01-2014
63 HOTARAREA Nr. 1/29.01.2014 privind evaluarea peformantelor profesionale individuale ale secretarului 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
64 Anexa la HCL nr.1/29.01.2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
65 HOTARAREA Nr. 2 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire dispensar uman, localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
66 HOTARAREA Nr. 3 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare si extindere retele alimentare cu apa in localitatea Crisan, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
67 HOTARAREA Nr. 4 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retele canalizare menajera in localitatea Crisan, mal stang, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
68 HOTARAREA Nr. 5 privind aprobarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
69 Anexe la HCL nr.5/29.01.2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
70 HOTARAREA Nr. 6 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa si Canal Crisan SRL pe anul 2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
71 Anexa 1 la HCL nr.6 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
72 HOTARAREA Nr. 7 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii Gimnaziale Crisan, pe luna decembrie 2013 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
73 HOTARAREA Nr. 8 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2014 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
74 HOTARAREA Nr. 9 privind functionarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan, in anul scolar 2014-2015 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
75 HOTARAREA Nr. 10 Privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 2013 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
76 HOTARAREA Nr. 11 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
77 HOTARAREA Nr. 12 privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Sulina si UAT Crisan 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
78 HOTARAREA Nr. 13 privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Crisan si UAT C.A. Rosetti 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
79 HOTARAREA Nr. 14 privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Crisan si UAT Sfantu Gheorghe 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
80 HOTARAREA Nr. 15 privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Crisan si UAT Chilia Veche 2014 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139172400007-02-2014
81 HOTARARE NR.16 privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2014 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
82 ANEXA 1 la HCL NR.16/2014 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
83 ANEXA 2 la HCL NR.16/2014 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
84 HOTARAREA NR.17 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste din cadrul Scolii Gimnaziale Crisan, pe luna ianuarie 2014 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
85 HOTARAREA NR.18 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu Legea nr. 15/2003, in suprafata de 300 mp, situat in satul Mila 23 pentru construirea unei locuinte proprietate personala numitei Serbov (Nichiforov) Alina 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
86 HOTARAREA NR.19 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu Legea nr. 15/2003, in suprafata de 300 mp, situat in satul Crisan pentru construirea unei locuinte proprietate personala numitei Colas (Vasiliu) Ionela 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
87 HOTARAREA NR.20 privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Crisan si UAT Maliuc 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
88 HOTARAREA NR.21 privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Crisan si UAT Murighiol 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
89 HOTARAREA NR.22 privind aprobarea realizarii lucrarii de construire - Canton - in Amenajarea Piscicola Ceamurlia I de catre SC Neweco Stuf SRL, in calitate de concesionar 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
90 ANEXA 1 la HCL NR.22/2014 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
91 HOTARAREA NR.23 privind aprobarea realizarii lucrarii de construire - Canton paza, magazie si wc- in Amenajarea Piscicola Ceamurlia I de catre SC SOFIMIH FISHING SRL, in calitate de concesionar 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
92 ANEXA 1 la HCL NR.23/2014 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139448880011-03-2014
93 HOTARAREA NR.24 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada martie-aprilie-mai 2014 2014 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139681800007-04-2014
94 HOTARAREA NR.25 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului comunei Crisan pe anul 2013 2014 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139681800007-04-2014
95 HOTARAREA Nr.26 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2014 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
96 ANEXE LA HCL NR.26/2014 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
97 HOTARAREA NR.27 privind aprobarea limitelor administrativ- teritoriale intre UAT Crisan si UAT Pardina 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
98 HOTARAREA NR.28 Privind aprobarea implementarii proiectului “Achizitie ambarcatiune cu motor pentru UAT comuna Crisan”, in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
99 HOTARAREA NR.29 privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Romane” in domeniul public al comunei Crisan si in administrarea Consiliului Local al comunei Crisan a platformei indiguite 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
100 HOTARAREA NR. 30 Privind incetarea contractului de concesiune nr.45/26.09.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC Deltaclass SRL 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
101 HCL NR.31 Privind incetarea contractului de concesiune nr.68/16.02.2005, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC Eurogym Impex SRL 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
102 HCL NR.32 Privind incetarea contractului de concesiune nr.36/16.02.2005, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC Eurogym Impex SRL 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
103 HCL NR.33 Privind incetarea contractului de concesiune nr.41/26.09.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC Marmorex SRL 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
104 HCL NR.34 privind incetarea contractului de concesiune nr.56/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Economu Tudorel 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
105 HCL NR.35 Privind incetarea contractului de concesiune nr.57/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Economu Tudorel 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
106 HCL NR. 36 Privind incetarea contractului de concesiune nr.58/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Economu Tudorel 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
107 HCL NR.37 Privind incetarea contractului de concesiune nr.59/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Economu Tudorel 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
108 HCL NR. 38Privind incetarea contractului de concesiune nr.60/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Economu Tudorel 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
109 HCL NR.39 Privind incetarea contractului de concesiune nr.53/26.09.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Gherghisan Cristinel George 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
110 HCL NR.40 Privind incetarea contractului de concesiune nr.40/26.09.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Gherghisan Cristinel George 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
111 HCL NR.41 Privind incetarea contractului de concesiune nr.48/26.09.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Bucovala Nicolae 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
112 HCL NR.42 Privind incetarea contractului de concesiune nr.51/26.09.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Moscu Doru 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
113 HCL NR.43 Privind incetarea contractului de concesiune nr.67/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Puflene Gheorghe 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
114 HCL NR.44 Privind incetarea contractului de concesiune nr.64/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Puflene Gheorghe 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
115 HCL NR.45 Privind incetarea contractului de concesiune nr.61/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Puflene Theo 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
116 HCL NR.46 Privind incetarea contractului de concesiune nr.62/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si dl. Puflene Theo 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139820040023-04-2014
117 HOTARAREA nr.47 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “Canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Mila 23, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2014 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 139923720005-05-2014
118 HOTARAREA Nr.48 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul I/2014 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
119 HOTARAREA Nr.49 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului “Canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Mila 23, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
120 HOTARAREA Nr.50 privind dezmembrarea suprafetei de 36.246 mp, teren-platforma intravilan, aflat in domeniul public al comunei Crisan, situat in T6, P197 – sat Mila 23 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
121 HOTARAREA Nr.51 Privind modificarea si completarea unor pozitii din anexa nr.1 la HCL Crisan nr.8/29.01.2013 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Crisan, judetul Tulcea 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
122 HOTARAREA Nr.52 Privind inventarierea in domeniul public al comunei Crisan a unor drumuri stradale situate in intravilanul localitatilor Crisan si Caraorman 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
123 HOTARAREA Nr.53 Privind incetarea contractului de concesiune nr.15/15.05.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC Termoconstruct SA 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
124 HOTARAREA Nr.54 Privind incetarea contractului de concesiune nr.9/15.05.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC DELTA CONS SA Tulcea 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
125 HOTARAREA Nr.55 Privind incetarea contractului de concesiune nr.63/23.10.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si Păun Ştefan 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
126 HOTARAREA Nr.56 Privind incetarea contractului de concesiune nr.12/11.06.2003, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC International Construct SRL 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
127 HOTARAREA Nr.57 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada iunie-iulie-august 2014 2014 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140286600016-06-2014
128 HCL NR.58 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare strada in localitatea Caraorman” 2014 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140416200001-07-2014
129 HCL NR.59 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare alei pietonale si strazi, modernizare centru civic Mila 23” 2014 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140416200001-07-2014
130 HCL NR.60 privind inventarierea in domeniul public al comunei Crisan si darea in administrare catre Consiliul Judetean Tulcea a unui teren in suprafata de 596 mp, situat in extravilanul localitatii Crisan, pentru constructia obiectivului “dana acostare” 2014 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140416200001-07-2014
131 HCL NR.61 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie “Canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Mila 23, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2014 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140416200001-07-2014
132 HCL nr.62 privind acordarea sporului de izolare, stabilit in cuantum de 50% din salariul de baza, pentru dna. Moisa Liuba, avand functia publica de inspector debutant in cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate, Impozite si Taxe – Primaria comunei Crisan 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
133 HCL nr.63 privind modificarea si completarea HCL nr. 15/24.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Crisan, judetul Tulcea 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
134 HCL nr.64 privind modificarea suprafetei de teren aferenta pozitiei nr.11 din anexa nr.3 – sat Mila 23 din HCL nr. 51/30.10.2013 privind inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Crisan 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
135 HCL nr.65 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul II/2014 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
136 HCL nr.66 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anii precedenti, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, in anul 2014 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
137 HCL nr.67 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2014 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
138 ANEXE HCL nr.67 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
139 HCL nr.68 privind aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2013 la SC Apa si Canal Crisan SRL 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
140 HCL nr.69 privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in perioada ianuarie-iunie 2014 2014 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 140779080012-08-2014
141 Hotararea nr.70 -alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2014 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
142 HOTARAREA NR.71-revocarea Hotararii Consiliului Local Crisan nr. 63/31.07.2014 pentru modificarea si completarea HCL nr. 15/24.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Crisan, judetul Tulcea 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
143 HOTARAREA NR.72-demararea procedurii in vederea selectiei prealabile a candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SC Apa si Canal Crisan SRL 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
144 HOTARAREA NR.73-aprobarea aderarii Comunei Crisan prin Consiliul local al comunei Crisan, la “Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
145 HOTARAREA NR.74-aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Crisan, judeţul Tulcea, precum şi a personalului contractual 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
146 ANEXA 1 LA HCL NR.74/2014 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
147 ANEXA 2 LA HCL NR.74/2014 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
148 HCL NR.75-aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crisan, pentru anul 2015 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
149 ANEXA LA HCL NR.75/2014 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
150 HCL NR.76-aderarea comunei Crisan la Asociatia Comunelor din Romania 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
151 HCL NR.77-inventarierea in domeniul privat al comunei Crisan a terenului in suprafata de 3.693 mp, situat in Tarla 10, Parcela CC 290, intravilan – sat Mila 23 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
152 HCL NR.78-desemnarea reprezentantului Consiliului Local Crisan in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Crisan in anul scolar 2014-2015 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
153 HCL NR.79-completarea si modificarea anexei nr.1 – sat Crisan din HCL nr. 51/30.10.2013 privind inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Crisan 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
154 HCL NR.80-rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2014 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
155 ANEXE LA HCL NR.80/2014 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
156 HCL NR.81-aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul III/2014 2014 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141505200004-11-2014
157 HCL 82 planului propriu de actiune pe timpul iernii 2014-2015 pe reteaua drumurilor de interes local din comuna Crisan, judetul Tulcea 2014 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141747120002-12-2014
158 HCL NR.83 privind completarea anexei nr.11 - alte taxe locale la HCL Crisan nr.62/18.12.2013 cu taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice pentru amplasarea de mijloace de publicitate in comuna Crisan 2014 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141747120002-12-2014
159 HCL NR.84 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2015 2014 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141747120002-12-2014
160 HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
161 ANEXA NR.1 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
162 ANEXA NR.2 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulce2 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
163 ANEXA NR.3 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulce 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
164 ANEXA NR.4 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulc 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
165 ANEXA NR.5 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulc 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
166 ANEXA NR.6 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
167 ANEXA NR.7 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulce 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
168 ANEXA NR.8 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulce 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
169 ANEXA NR.9 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulce 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
170 ANEXA NR.10 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea0 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
171 ANEXA NR.11 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea11 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
172 ANEXA NR.12 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
173 ANEXA NR.13 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
174 ANEXA NR.14 la HOTARAREA NR.85 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 in comuna Crisan, judetul Tulcea4 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
175 HOTARAREA NR.86 Privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2015 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
176 HOTARAREA NR.87 Privind aprobarea listei de investitii prioritare in sectorul de apa si a cofinantarii proiectului „ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jude 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
177 HOTARAREA NR.88 Privind aprobarea emiterii acordului pentru amplasarea de panouri de prezentare pe domeniul public al comunei Crisan, aferente investiției ”Delta Dunării – Paradisul Aproape Pierdut! Campanie de informare și conștientizare cu privire la protejarea biodiversității Rezervați 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
178 HOTARAREA NR.89 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2014 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
179 ANEXE LA HCL 89/2014 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
180 HOTARAREA NR.90 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan pe trimestrul IV/2014 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
181 ANEXE LA HCL 90/2014 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
182 HOTARAREA NR.91 privind schimbarea din functie a Viceprimarului comunei Crisan, judetul Tulcea 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
183 HOTARAREA NR.92 Privind alegerea viceprimarului comunei Crisan, judetul Tulcea 2014 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 141919920022-12-2014
184 HCL NR.1 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada ianuarie-februarie-martie 2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
185 HCL NR.2 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al SC Apa si Canal Crisan SRL, avand unic actionar Unitatea Administrativ Teritoriala – comuna Crisan 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
186 ANEXA NR.2 la HCL nr.2/2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
187 Anexa nr.3 la HCL nr.2/2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
188 HCL nr.3/2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al comunei Crisan 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
189 HCL NR.4 privind aprobarea bugetului local al comunei Crisan, pe anul 2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
190 ANEXE LA HCL NR.4/2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
191 HCL nr.5/2015 privind functionarea retelei unitatilor de invatamant din comuna Crisan 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
192 HCL NR.6/2015 Privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
193 HCL NR.7/2015 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
194 HCL NR.8/2015 privind evaluarea peformantelor profesionale individuale ale secretarului 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142343280009-02-2015
195 HOTARAREA NR.9privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare al sistemului de alimentare cu apă al comunei Crisan în vederea stabilirii redevenței către SC Apa si Canal Crisan SRL 2015 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142567920007-03-2015
196 HOTARAREA NR.10 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local pe anul 2014 2015 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142567920007-03-2015
197 HOTARAREA NR.11 Privind incetarea contractului de concesiune nr.16/15.05.2002, incheiat intre Consiliul Local Crisan si Mirea Aurelian Ovidiu 2015 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142567920007-03-2015
198 HOTARAREA NR.12 Privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitie „Canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Mila 23, comuna Crisan, judetul Tulcea” 2015 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142567920007-03-2015
199 ANEXA HCL 12/2015 2015 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142567920007-03-2015
200 HCL NR.13 -validarea Dispozitiei Primarului nr.80/24.03.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2015 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
201 DISPOZITIA NR.80/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
202 HCL NR.14 -rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2015 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
203 ANEXE HCL NR.14 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
204 HCL NR.15-incetarea contractului de concesiune nr.254/14.11.2006, incheiat intre Consiliul Local Crisan si SC Delta Obretin SRL 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
205 HCL NR.16 - aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2015 catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
206 HCL NR.17 - stabilirea sumelor pentru eliberarea atestatului de producator din sectorul agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
207 HCL NR.18-aprobarea autorizarii lucrarii – “Bransare la reteaua de medie – Punct Trafo necesar A.P. Ceamurlia I” - de catre SC KIARA LACI SRL, in calitate de concesionar, cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a contractului d 2015 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 142835400007-04-2015
208 HOTARAREA NR.19/2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada aprilie-mai-iunie 2015 2015 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143146440013-05-2015
209 HOTARAREA NR.20/2015 privind inventarierea in domeniul public al comunei Crisan si darea in administrare catre Consiliul Judetean Tulcea a unui teren in suprafata de 900 mp, situat in extravilanul localitatii Crisan, pentru constructia obiectivului “dana acostare” 2015 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143146440013-05-2015
210 HCL NR.21/2015 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Tulcea asupra unor bunuri imobile – terenuri constituit in baza HCL Crisan nr. 18/22.04.2013 si HCL Crisan nr. 60/19.06.2014 2015 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143146440013-05-2015
211 HCL NR.22/2015 privind aprobarea asocierii si participarii unitatii administrativ teritoriale comuna Crisan la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Oamenii Deltei 2015 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143146440013-05-2015
212 HOTARAREA nr.23 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare teren pentru tineri – Mila 23”, comuna Crisan, jud. Tulcea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
213 HOTARAREA nr.24 privind aprobarea dezmembrarii in sase loturi a terenului intravilan in suprafata de 3.677 mp, domeniul privat al comunei Crisan, identificat in Tarla 5, Parcela 216, nr. cadastral 30495 – localitatea Crisan 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
214 HOTARAREA nr.25 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
215 ANEXE HCL NR.25 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
216 HOTARAREA nr.26 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2015 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
217 ANEXE HCL NR.26 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
218 HOTARAREA nr.27 Privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Oamenii Deltei 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
219 ANEXA NR.1 LA HCL NR.27 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
220 ANEXA NR.2 la HCL NR.27 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
221 HOTARAREA NR.28 privind completarea HCL Crisan nr.22/30.04.2015 privind aprobarea asocierii si participarii unitatii administrativ teritoriale comuna Crisan la constituirea Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Oamenii Deltei 2015 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143319240002-06-2015
222 HCL nr.29 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Crisan, judetul Tulcea pentru perioada iulie-august-septembrie 2015 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143690760015-07-2015
223 HCL nr.30 privind aprobarea “PUZ zona intravilan, sat Crisan – comuna Crisan, NC286, NC 287, NC 494, NC 495 – Canal Caraorman” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143690760015-07-2015
224 HCL nr.31 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa catre SC Apa si Canal Crisan SRL, 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143690760015-07-2015
225 HCL nr.32 privind aprobarea aderarii Comunei Crisan prin Consiliul local al comunei Crisan, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea” 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143690760015-07-2015
226 HCL nr.33 privind inventarierea in domeniul public al comunei Crisan a investitiei Canalizare menajera in sistem centralizat si a statiei de tratare ape uzate in localitatea Crisan, judetul Tulcea 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143690760015-07-2015
227 HCL nr.34 privind activitatea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143690760015-07-2015
228 Anexa la HCL nr.34/2015 2015 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 143690760015-07-2015
229 HCL NR.35 rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2015 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
230 ANEXE HCL NR.35/2015 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
231 HCL NR.36 utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al comunei Crisan 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
232 HCL NR.37 constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Crisan 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
233 HCL NR.38 pentru aprobarea „Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale” in comuna Crisan 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
234 ANEXA HCL NR.38 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
235 HCL NR.39 aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, precum şi a vânzării acestora 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
236 ANEXA HCL NR.39 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
237 HCL NR.40 aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Crisan, judeţul Tulcea, precum şi a personalului contractual 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
238 ANEXA 1 HCL NR.40 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
239 ANEXA 2 HCL NR.40 2015 8 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144165960008-09-2015
240 HOTARAREA nr.41/2015privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea , ca in numele si pentru UAT comuna Crisan sa procedeze la delegarea gestiunii si la incheierea contractelor pentru serviciile din componenta proiectului „Sistem de Manageme 2015 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144278280021-09-2015
241 HCL NR.42 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 504.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri 2015 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144356040030-09-2015
242 HCL NR.43 Privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crisan, pentru anul 2015 2015 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144356040030-09-2015
243 ANEXA HCL 43 2015 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144356040030-09-2015
244 HCL Nr.36 din 09.06.2010 privind atribuirea de denumiri strazilor din comuna Crisan, judetul Tulcea - pag.1 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144554760023-10-2015
245 HCL Nr.36 din 09.06.2010 privind atribuirea de denumiri strazilor din comuna Crisan, judetul Tulcea - pag.2 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144554760023-10-2015
246 HCL NR.44/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
247 HCL NR.45/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
248 HCL NR.46/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
249 HCL NR.47/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
250 ANEXE HCL NR.47/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
251 HCL NR.48/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
252 ANEXE HCL NR.48/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
253 HCL NR.49/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
254 ANEXE HCL NR.49/2015 2015 10 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144650160003-11-2015
255 HCL NR.50/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
256 HCL NR.51/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
257 HCL NR.52/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
258 HCL NR.53/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
259 HCL NR.54/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
260 ANEXE HCL NR.54/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
261 HCL NR.55/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
262 ANEXE HCL NR.55/2015 2015 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 144892080001-12-2015
263 HCL NR.56 Privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” pe raza de competenţă a comunei Crişan, pentru anul 2016 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
264 HCL NR.57 privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Crisan 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
265 ANEXE HCL NR.57/2015 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
266 HCL NR.58 privind rectificarea bugetului local al comunei Crisan pe anul 2015 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
267 ANEXE HCL NR.58/2015 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
268 HCL NR.59/2015 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
269 HCL NR.60 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa si Canal Crisan SRL 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
270 ANEXE HCL NR.60/2015 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
271 HCL NR.61 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
272 HCL NR.62 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Crisan, judetul Tulcea 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
273 HCL NR.63 privind includerea în teritoriul eligibil al Asociatiei ”Grup Local Pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii” 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
274 HCL NR.64 privind aprobarea finalizarii implementarii proiectului “Reabilitare alei pietonale si strazi, modernizare centru civic Mila 23” derulat prin POP 2007-2013, pana cel mai tarziu la 26.06.2016, din surse proprii de finantare 2015 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145220400008-01-2016
275 HCL NR.1/2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
276 HCL NR.2/2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
277 HCL NR.3/2015 2015 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145367280025-01-2016
278 ANEXA 3 la HCL NR.16/2014 2014 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145436400002-02-2016
279 Hotararea nr.4/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
280 Hotararea nr.5/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
281 Hotararea nr.6/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
282 Hotararea nr.7/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
283 Hotararea nr.8/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
284 Hotararea nr.9/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
285 Hotararea nr.10/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
286 Anexe HCL nr.10/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
287 Hotararea nr.11/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
288 Hotararea nr.12/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
289 Hotararea nr.13/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
290 Hotararea nr.14/2016 2016 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145488240008-02-2016
291 HCL NR.15/2016 2016 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145738800008-03-2016
292 HCL NR.16/2016 2016 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145738800008-03-2016
293 HCL NR.17/2016 2016 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145738800008-03-2016
294 HCL NR.18/2016 2016 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145738800008-03-2016
295 HCL NR.19/2016 2016 2 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145738800008-03-2016
296 HCL NR.20/2016 2016 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145980360005-04-2016
297 ANEXE HCL NR.20/2016 2016 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145980360005-04-2016
298 HCL NR.21/2016 2016 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145980360005-04-2016
299 HCL NR.22/2016 2016 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145980360005-04-2016
300 HCL NR.23/2016 2016 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145980360005-04-2016
301 HCL NR.24/2016 2016 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145980360005-04-2016
302 HCL NR.25/2016 2016 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 145980360005-04-2016
303 Hotararea nr.26/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
304 Hotararea nr.27/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
305 Anexe Hotararea nr.27/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
306 Hotararea nr.28/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
307 Anexe Hotararea nr.28/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
308 Hotararea nr.29/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
309 Hotararea nr.30/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
310 Hotararea nr.31/2016 2016 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146412360025-05-2016
311 Hotararea nr.32/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
312 Anexe Hotararea nr.32/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
313 Hotararea nr.33/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
314 Anexe Hotararea nr.33/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
315 Hotararea nr.34/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
316 Hotararea nr.35/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
317 Hotararea nr.36/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
318 Hotararea nr.37/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
319 Hotararea nr.38/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
320 Hotararea nr.39/2016 2016 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146516040006-06-2016
321 HCL NR.1/2016 2016 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146723400030-06-2016
322 HCL NR.2/2016 2016 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146723400030-06-2016
323 HCL NR.3/2016 2016 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146723400030-06-2016
324 HCL NR.4/2016 2016 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146723400030-06-2016
325 HCL NR.5/2016 2016 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146723400030-06-2016
326 HCL NR.6/2016 2016 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 146723400030-06-2016
327 HCL NR.31/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 in comuna Crisan 2016 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 148227120021-12-2016
328 ANEXE HCL NR.31/2016 2016 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 148227120021-12-2016
329 HCL 16 - BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CRISAN PE ANUL 2017 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
330 ANEXE HCL 16 - BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CRISAN PE ANUL 2017 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
331 HCL 17 - BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
332 HCL 18 - INCHIRIERE PASUNE 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
333 ANEXA 1 LA HCL NR. 18/2017 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
334 ANEXA 2 LA HCL NR. 18/2017 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
335 ANEXA 3 LA HCL NR. 18/2017 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
336 ANEXA 4 LA HCL NR. 18/2017 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
337 ANEXA 5-6 LA HCL NR. 18/2017 2017 3 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149151240007-04-2017
338 HCL 19 - INCHIRIERE PASUNE(2) 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149185800011-04-2017
339 ANEXA 1 HCL 19 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149185800011-04-2017
340 ANEXA 2 HCL 19 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149185800011-04-2017
341 ANEXA 3 HCL 19 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149185800011-04-2017
342 ANEXA 4 HCL 19 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149185800011-04-2017
343 ANEXA 5-6 HCL 19 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149185800011-04-2017
344 HCL NR.20/2017 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149393160005-05-2017
345 HCL NR.21/2017 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149393160005-05-2017
346 HCL NR.22/2017 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149393160005-05-2017
347 HCL NR.23/2017 2017 4 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149393160005-05-2017
348 HCL NR.24/2017 2017 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149548680023-05-2017
349 HCL NR.25/2017 2017 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149548680023-05-2017
350 HCL NR.26/2017 2017 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149548680023-05-2017
351 ANEXE HCL NR.26/2017 2017 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149548680023-05-2017
352 HCL NR.27/2017 2017 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149548680023-05-2017
353 HCL NR.28-78/2017 2017 5 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149600520029-05-2017
354 HCL NR.79/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
355 HCL NR.80/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
356 HCL NR.81/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
357 ANEXE HCL NR.81/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
358 HCL NR.82/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
359 HCL NR.83/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
360 HCL NR.84/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
361 HCL NR.85/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
362 ANEXA LA HCL 85/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
363 HCL 86/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
364 ANEXA LA HCL 86/2017 2017 6 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 149920200005-07-2017
365 HCL 87/2017 2017 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150205320007-08-2017
366 HCL 88/2017 2017 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150205320007-08-2017
367 HCL 89/2017 2017 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150205320007-08-2017
368 HCL 90/2017 2017 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150205320007-08-2017
369 HCL 91/2017 2017 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150205320007-08-2017
370 ANEXE LA HCL 91/2017 2017 7 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150205320007-08-2017
371 HCL 92/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
372 HCL 93/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
373 HCL 94/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
374 HCL 95/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
375 HCL 96/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
376 HCL 97/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
377 HCL 98/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
378 HCL 99/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
379 HCL 100/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
380 ANEXE HCL 100/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
381 HCL 101/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
382 HCL 102/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
383 HCL 103/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
384 HCL 104/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
385 HCL 105/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
386 HCL 106/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
387 HCL 107/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
388 HCL 108-111/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
389 HCL 112/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
390 HCL 113/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
391 HCL 114/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
392 ANEXE HCL 114/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
393 HCL 115/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
394 HCL 116/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
395 ANEXA HCL 116/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
396 HCL 117/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
397 HCL 118/2017 2017 9 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 150706440004-10-2017
398 HCL 119/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
399 HCL 120/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
400 ANEXE HCL 120/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
401 HCL 121/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
402 HCL 122/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
403 HCL 123/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
404 HCL 124/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
405 HCL 125/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
406 ANEXE HCL 125/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
407 HCL 126/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
408 HCL 127/2017 2017 11 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151190640029-11-2017
409 HCL 128/2017 2017 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151354800018-12-2017
410 HCL 129/2017 2017 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151354800018-12-2017
411 ANEXE HCL 129/2017 2017 12 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151354800018-12-2017
412 HCL 1/2018 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151786800006-02-2018
413 HCL 2/2018 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151786800006-02-2018
414 HCL 3/2018 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151786800006-02-2018
415 HCL 4/2018 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151786800006-02-2018
416 HCL 5/2018 2018 1 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 151786800006-02-2018
417 HCL ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152028720006-03-2018
418 HCL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI CRISAN 2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152028720006-03-2018
419 ANEXE HCL BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152028720006-03-2018
420 HCL BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152028720006-03-2018
421 HCL UTILIZARE EXCEDENT ANUAL 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152028720006-03-2018
422 HCL APROBARE PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE CONSTRUCTIE 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152028720006-03-2018
423 HCL 12/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
424 HCL 13/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
425 FISA DE DATE 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
426 CAIET DE SARCINI 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
427 FORMULARE 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
428 MODEL CONTRACT 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
429 HCL 14/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
430 ANEXA 1 - HCL 14/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
431 ANEXA 2 - HCL 14/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
432 ANEXA 3 - HCL 14/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
433 PLANURI PARCELARE HCL 14/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
434 HCL 15/2018 2018 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 152209800027-03-2018
435 HCL nr.5/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155190960007-03-2019
436 HCL nr/6/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155190960007-03-2019
437 Anexa HCL nr.6/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155190960007-03-2019
438 HCL 7/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155190960007-03-2019
439 HCL 8/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155190960007-03-2019
440 HCL 9/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155190960007-03-2019
441 HCL 10/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155441160005-04-2019
442 ANEXA HCL 10/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155441160005-04-2019
443 HCL 11/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155441160005-04-2019
444 HCL 12/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155441160005-04-2019
445 ANEXE HCL 12/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155441160005-04-2019
446 ANEXE HCL 12/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155441160005-04-2019
447 ANEXE HCL 12/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155441160005-04-2019
448 HCL 13/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
449 ANEXA HCL 13/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
450 HCL 14/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
451 ANEXE HCL 14/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
452 HCL 15/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
453 HCL 16/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
454 HCL 17/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
455 HCL 18/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155674440002-05-2019
456 HCL 19/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155976840006-06-2019
457 HCL 20/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 155976840006-06-2019
458 HCL 21/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
459 HCL 22/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
460 HCL 23/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
461 HCL 24/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
462 ANEXE HCL 24/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
463 HCL 25/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
464 HCL 26/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
465 HCL 27/2019 2019 OPRISAN DANIELA CORINA SECRETAR 156253320008-07-2019
466 HCL TAXE SI IMPOZITE - 2020 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157523760002-12-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate